Kamu idareleri tarafından gerçekleştirilen mal, hizmet ve yapım işi ihaleleri ile ilgili olarak idarelere, isteklilere veya istekli olabileceklere ihaleye hazırlık sürecinden ihale konusu işin tamamlanmasına kadar olan süreç boyunca hukuki danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır. Bu kapsamda; istekli sıfatına haiz müvekkillerimizin ihale tekliflerinin şartnamelere uygun hazırlanması; ihale sürecinde ve sözleşme öncesi ortaya çıkan uyuşmazlıklara karşı idareye şikâyet, Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikayet başvurusu yapılması ile dava takibi konularında hukuki danışmanlık verilmektedir.

Kamu İhaleleri konusunda idarelere de danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. 4734 sayılı Kanun, 2886 sayılı Kanun veya istisna kapsamında gerçekleştirilen ihalelere ilişkin olarak idarelere hukuki destek sağlanmakta; idarelerin gerçekleştirecekleri ihalelerde teknik şartnameler ve diğer ihale dokümanları arasında uyumu sağlamak amacıyla çalışmalar yürütülmektedir.

ERK Hukuk ve Danışmanlık