4734 sayılı Kanuna tabi veya istisna kapsamında gerçekleştirilen ihalelerin sözleşmelerinin yürütülmesi aşamasında idareler ile yüklenicilere danışmanlık hizmeti sunulmakta ve hukuki destek sağlanmaktadır. Ortaya çıkan uyuşmazlıklarla ilgili olarak dava süreçleri yönetilmektedir.

Kamu İhaleleri konusunda idarelere sunulan danışmanlık hizmeti kapsamında; sözleşmenin yürütümü aşamasında ortaya çıkması muhtemel uyuşmazlıkların önlenmesine veya uyuşmazlığın çıkması halinde çözümüne yönelik öneriler üretilerek hukuki destek sağlanması bulunmaktadır. Diğer kurum ve kuruluşlarla yapılacak işbirliği protokollerinin hazırlanması, idarelerin ihtiyaç duyduğu konularda hukuki mütalaa verilmesi ve mevzuat değişikliğine ilişkin taslakların hazırlanması da sunulan hizmetler arasındadır.

ERK Hukuk ve Danışmanlık