İç tahkim ve milletlerarası tahkim uyuşmazlıklarının çözümü konusunda avukatlık hizmeti verilmektedir. Müvekkilimizin sözleşmeden doğan ihtilafla karşı karşıya kalması durumunda, en uygun hukuki yöntem ile uyuşmazlığın sona erdirilmesi hedeflenmektedir. Özellikle kamu ihale sözleşmeleri ve istisna kapsamında gerçekleştirilen yapım işleri konusunda tecrübe sahibi olan Erk Hukuk; müvekkillerine tahkim konularında dava takip ve danışmanlık olmak üzere hukuki destek sağlamaktadır.

ERK Hukuk ve Danışmanlık