Muhsin AÇIK, 1980-2002 yılları arasında Etibank Genel Müdürlüğünde ve Etibank Genel Müdürlüğü’ne bağlı kuruluşlarda Mühendis, Başmühendis, Müdür Yardımcısı, Müdür, Satın Alma Daire Başkanlığı, Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. Genel Müdür yardımcılığı görevlerini yürütmüştür.

2002-2016 yılları arasında görev yaptığı Kamu İhale Kurumunda 2008 yılına kadar Hizmet Alımları Düzenleme ve İnceleme Dairesi Başkanı olarak görev almıştır. Bu sürede kamu alımlarına ilişkin 4734 sayılı Kanun ve bu kanunun uygulanmasına yönelik ikincil mevzuatın(uygulama yönetmelikleri, standart formlar, tip şartname tasarıları, sözleşme tasarıları, Genel Şartnameler, Kamu İhale Genel Tebliği vb.) hazırlanmasına ait düzenleme işlemlerini yürütmüş olup bununla birlikte sayısız şikayet ve itirazen şikayet başvurularını incelemesini gerçekleştirmiştir.

Bu görevlerin yanı sıra; yürüttüğü görevler esnasında yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda çeşitli konularda eğitim, seminer ve sempozyumlara katılmıştır. Federal Almanya’da Berlin Frei Üniversitesi ve Berlin Teknik Üniversitesi’nde Maden Projeleri’nin Otomasyonu eğitimini, 2005 yılında İngiltere Nottingham Üniversitesi’nde 3 haftalık Kamu Alımları Eğitimi ve uygulaması eğitimi almıştır. Aynı yıl içerisinde İtalya’da AB direktifleri doğrultusunda düzenlenen Twining toplantılarına aktif katılım sağlamıştır, bu alanda ayrıca Avrupa Birliği ve OECD-SIGMA tarafından düzenlenen programlara da katılmıştır.

Kamu İhale Kurumu’nda gerek kamu çalışanlarına gerekse hizmet, mal ve yapım sektör temsilcilerine dönük olmak üzere; sertifikalı ve sertifikasız eğitim programlarında eğitici olarak eğitim vermiştir. Bunun yanı sıra çok sayıda sektör toplantıları, sempozyum, seminer ve panellere konuşmacı ve panelist olarak katılmıştır. AÇIK, Erk Hukuk ve Danışmanlık şirketinde danışmanlık faaliyeti göstermektedir.

ERK Hukuk ve Danışmanlık