Kamu İhaleleri Ekseninde 30.04.2020 Tarihli Gelişmeler Hakkında Bilgilendirme:

ERK Hukuk ve Danışmanlık
  • 30 Nisan 2020 tarihli ve 31114 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2480) ile 7226 sayılı Kanun’un Geçici 1. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen yargıda sürelerin durdurulması 15 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Bununla birlikte 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda öngörülen idari süreler bu uzatmadan hariç tutulmuştur. Dolayısıyla; ihaleler ile ilgili idarelere şikâyet başvuruları ve Kamu İhale Kurumu’na yapılacak itirazen şikayet başvuruları 4734 sayılı Kanun’un öngördüğü sürelere uygun şekilde gerçekleştirilmeye devam edilecek ve bu uzatmadan etkilenmeyecektir.
  • 4734 sayılı Kanun kapsamında İdarelere gerçekleştirilecek şikayet başvuruları; ihaleyi yapan idareye gidilmesine gerek olmaksızın elektronik ortamda EKAP üzerinden de yapılabilecektir.
  • Covid-19 sürecinden önce; İhale Uygulama Yönetmelikleri uyarınca bilanço ve eşdeğer belgeler ile gelir tabloları; ihale veya son başvuru tarihi yılın İLK DÖRT AYINDA olan ihalelerde bir önceki yıla ait belgelerini sunamayanlar için iki önceki yıla ait belgelerini sunabilme olanağı bulunmaktaydı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Covid-19 nedeniyle; 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. Bu uzatmaya bağlı olarak, ihale veya son başvuru tarihi 01.06.2020 tarihi ve daha öncesinde olan ihalelerde bir önceki yıla ait belgelerini sunmayan aday ve istekliler, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir